Rozmiar: 35 bajtów
  Rozmiar: 10309 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów

Rozmiar: 3244
 bajtów
     S T U D I A     P O D Y P L O M O W E
  Społeczeństwo Informacyjne Inteligentne Miasto

aktualności  |  informacje ogólne  |  program  |  zapisy  |  kontakt
 

Rozmiar: 35235 bajtów
    Rozmiar: 20287 bajtów
Rozmiar: 35 bajtówRozmiar: 35 bajtów ZAPISY

Miejsce składania podań:
Sekretariat studiów:
Wydział FAIS UJ
Reymonta 4
30-059 Kraków
tel. (12) 663 56 10
e-mail: spolinfo@uj.edu.pl

Termin przyjmowania podań: od 2 lipca 2012 roku do 30 października 2012 roku

Do podania należy dołączyć:

  • dyplom (odpis) ukończenia studiów (magisterskich, licencjackich lub inżynierskich)
  • kserokopię dowodu osobistego
  • dwa zdjęcia
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie na studia


    Dzięki dofinansowaniu Fundacji Orange całkowity koszt studiów (opłata za dwa semestry) wynosi tylko 2000 złotych. Opłata wnoszona jest jednorazowo, możliwość rozłożenia na raty tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

  • (c) Copyright 2003. All rights reserved. Kontakt: spolinfo@uj.edu.pl