Rozmiar: 35 bajtów
  Rozmiar: 10309 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów

Rozmiar: 3244
 bajtów
     S T U D I A     P O D Y P L O M O W E
  Społeczeństwo Informacyjne Inteligentne Miasto

aktualności  |  informacje ogólne  |  program  |  zapisy  |  kontakt
 

Rozmiar: 35235 bajtów

        Rozmiar: 35235 bajtów

        Rozmiar: 35235 bajtów

       
Rozmiar: 35 bajtówRozmiar: 35 bajtów Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej we współpracy z Fundacją Orange ogłaszają rekrutację na jednoroczne studia podyplomowe Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne miasto. Studia rekomendowane są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych ze stopniem co najmniej licancjata lub inżyniera.

Wiek XIX był stuleciem imperiów. XX wiek – państw narodowych, natomiast XXI wiek to wiek miast. Tam mieszka i pracuje 80% populacji. Trzeba się nimi na nowo nauczyć zarządzać, umiejętnie wykorzystując tzw. inteligentne rozwiązania, oferowane przez przemysł teleinformatyczny. Pod pojęciem „smart city” – inteligentne miasto – należy zatem rozumieć takie zmiany w sposobie zarządzania, dzięki którym mieszkańcy odczuwają nową jakość życia.

By tak się stało, potrzebni są ambitni i dobrze przygotowani ludzie. Studia podyplomowe „Społeczeństwo informacyjne. Inteligentne miasto” na Uniwersytecie Jagiellońskim,
są właśnie szansą dla tych, którzy chcą zostać liderami zmian w swoich społecznościach lokalnych i firmach. Tu dowiesz się o znaczeniu i roli infrastruktury szerokopasmowej
w rozwoju współczesnej gospodarki i kultury; o aktywnych formach wykorzystania internetu do komunikacji z mieszkańcami, inwestorami i turystami, o inteligentnych systemach transportowych, o sieciach inteligentnych i inteligentnych budynkach.
Pamiętaj, że umiejętne połączenie tradycyjnej infrastruktury miejskiej jak sieci transportu miejskiego, wodociągi, sieć ciepłownicza, elektryczna i gazownicza – z nowoczesnymi systemami łączności elektronicznej – zdecydowanie ułatwi korzystanie z tych usług.
Uczyni je bardziej efektywnymi, zaś w konsekwencji poprawi jakość życia i zwiększy dobrobyt wspólnot lokalnych. Taka integracja w ramach koncepcji smart city doskonale określa ideę zrównoważonego rozwoju miasta.

Po tych studiach będziesz wiedział jak skutecznie zaprząc teleinformatykę do zmian na lepsze.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, innych ośrodków akademickich oraz eksperci zajmujący się teorią i praktyką budowania społeczeństwa informacyjnego w administracji rządowej i samorządowej oraz w różnych branżach gospodarki. Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem. Zajęcia odbywają się
w budynku Wydziału FAIS UJ na ulicy Reymonta 4 w Krakowie z reguły co dwa tygodnie
w soboty i (sporadycznie) w niedziele.

Na studia zapraszamy zarówno przedstawicieli sektora publicznego, organizacji pozarządowych, ale również przedsiębiorców i menedżerów, byśmy wspólnie tworzyli największą wartość inteligentnych miast – społeczeństwo wiedzy.

Studia odbywają się pod patronatem
tygodnika Computerworld oraz Centrum Wiedzy publicstandard.pl.

Szczegółowe informacje - sekretariat studiów:
Wydział FAIS UJ
Rozmiar: 16162 bajtów Reymonta 4
30-059 Kraków tel. (12) 663 56 10
e-mail: spolinfo@uj.edu.pl


(c) Copyright 2003. All rights reserved. Kontakt: spolinfo@uj.edu.pl